Balance og Billedkunst

- metoder til håndtering af stress

En vitaminindsprøjtning i en mental oase – et frirum med fokus på kropsbevidsthed og kreativitet.

Balance & Billedkunst er et workshopforløb, der indøver metoder til at håndtere stress. Deltagerne får redskaber til at udnytte den kreative hjernehalvdel og genfinde kroppens styrke med det klare mål, at øget kropsbevidsthed og kreativitet kan højne selvværdet, give nye kræfter og gå på mod.

For deltagerne er effekten ultrakort, at –

Kroppen bliver et aktiv og bidrager med balance, bevidsthed, styrke og selvtillid.

Kreativiteten bliver en medspiller og bidrager med billedkunst, udfoldelse, udtryk og selvværd.

ALLE kan være med, og der kræves ingen forkundskaber.

Vi arbejder med max 7 deltagere i et forløb, så der skabes ro til at slippe tankerne fri og sætte fokus på kreativitetens og kroppens aktive bidrag i arbejdet med at overvinde usikkerhed og udfordringer. Hver workshop har en varighed på 3 ½ time, og forløbet gennemføres over 5 uger med én workshop om ugen.

Deltagerne vil bruge hjernen på en uvant måde og vil opdage, hvordan kunstens metoder kan styrke selvtilliden og selvværdet. Ved at bruge redskaber fra kunstens verden, styrkes kropsbevidsthed og kreativitet, og øvelserne coaches individuelt under professionel, kunstnerisk vejledning.

Vi er alle sammen født med et billedsprog – altså evnen til at tegne og male. De fleste af os mister billedsproget, før vi bliver voksne, med det er der endnu – det skal bare findes frem igen. Vi kan også alle bevæge os, men selv om vi som børn naturligt havde en tæt kontakt til kroppen, er det ikke alle voksne, der er i reel kontakt med egen krop og dens styrke, men også denne evne kan findes igen.

Balance & Billedkunst sætter fokus på –

  • krop og kreativitet
  • billedkunst, farver, formidling, udtryk og mental styrke
  • balance, grounding, kropskontakt, nærvær og fysisk styrke
  • kroppen som et aktiv og kreativiteten som en medspiller

Balance & Billedkunst starter med en grundig introduktion og præsentation. I hver workshop sættes først fokus på fysisk opmærksomhed og med enkle øvelser genskabes den fysiske balance og direkte kropskontakt. Dernæst udforskes kreativ opmærksomhed, hvor billedkunsten er grundlag for øvelserne, og hvor fantasien får farver og nuancer frem. Vi arbejder med de kunstneriske udtryk, som deltagerne hver især naturligt har, og som de frit kan udnytte og lære at formidle.

Balance & Billedkunst –

  • er målrettet og fokuseret
  • indarbejder metoder til at håndtere stress
  • er et forløb med 5 workshops á 3 ½ time
  • er én workshop om ugen i 5 uger
  • har max 7 deltagere pr forløb
  • kræver ingen forkundskaber, og alle kan være med

Der skal stilles et tilstrækkeligt rummeligt lokale til rådighed samt et bord og en stol pr deltager.

Coaching af billedkunstner Dorthe Andresen og Benedikte Paaske, kulturlab.

Benedikte er uddannet ved Den Kongelige Ballet, hvor hun var danser, solist, instruktør og viceballetmester. Samtidig blev undervisning, foredrag og lecture demonstrations prioriteret, bl. a. ved Københavns Universitet. Hun arbejder med, hvordan erfaringerne med kroppens udtryk og balance kan give andre større indsigt og selvtillid. Benedikte var i en periode direktør for Dansens Hus og Dansehallerne og er nu chef for kulturlab.dk.

Læs mere om Benedikte på kulturlab.dk